Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 126/2005 z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2005.