Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 129/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz utraty mocy obowiazujących niektórych aktów normatywnych wojewody i burmistrza.