Uchwała Nr 145/2012 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013rok.