Uchwała Nr 146/2012 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2013-2021.