Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 130/2005 o powołaniu Komisji Przetargowej z dnia 09.03.2005r.