Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 132/2005 w sprawie uchwalenia "Planu Finansowego" na 2005 rok