Uchwała Nr 14/2013 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Ćmielów.