Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 133/2005 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie: regulaminu ustalania wysokości dodatku motywacyjnego.