Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 135/2005 z dnia 29 marca 2005r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert o dotację na realizację zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.