Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 138/2005 z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej instalacji wodociagowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Ćmielowie.