Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 139/2005 z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie: zakazu wypalania roślin na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.