Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 144/2005 z dnia 5 maja 2005r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej mającej przeprowadzić postępowanie:
- 26 maja 2005 roku przetarg na wydzierżawienie trzech sektorów handlowych na terenie zbiornika retencyjnego "Topiołki"
- 27 maja 2005 roku negocjacje na sprzedaż działki niezabudowanej w mieście Ćmielów - dz. 1620/2,
- 26 maja 2005 roku przetarg na sprzedaż działki zabudowanej nr 2276 położonej w Ćmielowie stanowiącej byłą bazę Samorzadowego Zakładu Gospodarki Komunalnej.