Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 145/2005 z dnia 05.05.2005r. o powołaniu Komisji Przetargowej.