Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 148/2005 z dnia 16 maja 2005r. w sprawie: Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.