Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 149/2005  z dnia 16.05.2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.