Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVIII/230/2013  z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.