obrazek      obrazek    obrazek

Podpisano umowę dotyczącą indywidualizacji nauczania w Gminie Ćmielów.

 

3 czerwca 2013r. została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Ćmielów szansą na lepszy start w przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze strony Samorządu Województwa Świętokrzyskiego podpisał ją dyrektor instytucji pośredniczącej – Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Pan Krzysztof Domagała, zaś Gminę Ćmielów reprezentował Burmistrz Ćmielowa Jan Kuśmierz. Realizację projektu planuje się na okres 01.09.2013 – 30.06.2014r. W jego ramach uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzóstowej będą brali udział w licznych zajęciach eliminujących trudności w nauce i opanowywaniu różnych umiejętności oraz rozwijających zainteresowania i zdolności. Szkoły zostaną również doposażone w wiele pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia tych zajęć. Projekt znacząco wpłynie na rozwój najmłodszych mieszkańców Gminy Ćmielów i doposażenie bazy dydaktycznej szkół.