Uchwała Nr 81/2013 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 września 2013 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za I półrocze 2013r.