Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXV/275/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2020.