Uchwała Nr 25/2014 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długo Miasta i Gminy Ćmielów.