Uchwała Nr 26/2014 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie możliwości sfinasowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2014 rok