Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 62/2004 z dnia 14.01.2004r. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ćmielowie