Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 63/2004 z dnia 20.01.2004r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej