Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 66/2004 z dnia 11.03.2004r. w sprawie: uchwalenia "Układu Wykonawczego" i "Planu Finansowego"