Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 67/2004 z dnia 17.03.2004r. w sprawie: zakazu wypalania roślinności na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.