Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 68/2004 z dnia 22.03.2004r. w sprawie: powołania komisji do spraw kontroli przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.