Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 69/2004 z dnia 23.03.2004r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Ćmielów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.