Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 70/2004 z dnia 24.03.2004r. w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji Organizacji i Działania Archiwum Zakładowego".