Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 71/2004 z dnia 24.03.2004r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu Komisji Przetargowej, która dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Wojnowska" współfinansowanego ze środków przedakcesyjnych Programu SAPARD.