Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 74/2004 z dnia 31.03.2004 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2004.