Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 78/2004 z dnia 30.04.2004r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.