Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 82/2004 z dnia 19.05.2004r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru oferentów zamówień publicznych na: odbudowę drogi gminnej w miejscowości Brzóstowa Kolonia o nawierzchni asfaltowej - zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 ).