Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 83/2004 z dnia 24.05.2004r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu Komisji Przetargowej, która dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Budowa miejsc parkingowych i boiska wielofunkcyjnego na Stadionie Leśnym w Ćmielowie" współfinansowanego ze środków przedakcesyjnych Programu SAPARD.