Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 84/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu Komisji Przetargowej, która dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Budowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Drzenkowice i Krzczonowice" współfinansowanego ze środków przedakcesyjnych Programu SAPARD.