Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 86/2004 z dnia 24.06.2004r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego zadania pn.:"Budowy drogi gminnej w miejscowości Wólka Wojnowska" współfinansowanej ze środków przedakcesyjnych Programu SAPARD.