Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 88/2004 z dnia 05.07.2004r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  w celu przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmielowie.