Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2015 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów na  podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 oraz art. 5a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr.IV/27/2006 z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Ćmielów , Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady GminyĆmielów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2015 roku

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie urząd@cmielow.ploraz poniżej :

Projekt uchwały z uzasadnieniem

Załącznik do projektu uchwały

Formularz do zgłaszania uwag

a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,ul. Ostrowiecka 40,27-440 Ćmielów ,  pok. Nr.1.

Konsultacje odbywać się będą w dniach 30 stycznia 2015 roku do 20  luty 2015 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 luty 2015 roku na:

  • adres poczty elektronicznej  urząd@cmielow.pl
  • numer faksu 15/8612018,
  • adres siedziby urzędu tj. Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul.Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów .