Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 89/2004 z dnia 08.07.2004r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.