Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 90/2004 z dnia 08.07.2004r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru oferentów zamówień publicznych na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Piaski Brzóstowskie i Glinka o nawiezrzchni asfaltowej: -zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 00 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177)