Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 91/2004 z dnia 08.07.2004r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny ofert oraz wyboru oferenta na realizację zadania współfinansowanego w ramach Programu PAOW, pn.: " B2 - 80 - 0367 - Remont budynku Szkoły Podstawowej w Brzóstowej ".