Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 93/2004 z dnia 02.08.2004r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru oferentów zamówień publicznych na dowóz dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy Ćmielów w roku szkolnym 2004/2005: - zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 ).