Zarzadzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 96/2004 z dnia 31.08.2004 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru oferentów zamówień publicznych na przebudowę drogi gminnej w m. Wiktoryn - zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 )