Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 1/2015 z dnia 08 stycznia 2015r. w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Ćmielów.