Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 2/2015 z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 135/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Stare Stoki, gmina Ćmielów, dotyczących zmiany nazwy miejscowości.