Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 3/2015 z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie: ogłoszenia wyborów w sołectwach i osiedlach na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.