Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 5/2015 z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie: powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.