Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 6/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie: określenia formy i zakresu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2015 roku.