Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 7/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie: udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.