Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 8/2015 z dnia 04 lutego 2015r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ćmielów na 2015 rok.