Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 9/2015 z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie do zawarcia umowy partnerskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.